طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfigured به فارسی unfigured یعنی چه

unfigured


بى صورت ،ساده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها