معنی و ترجمه کلمه unfigured به فارسی unfigured یعنی چه

unfigured


بى صورت ،ساده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها