معنی و ترجمه کلمه unfinanced به فارسی unfinanced یعنی چه

unfinanced


بدون پشتوانه ،بدون اعتبار،تضمين اعتبار نشده
علوم نظامى : مخارج پرداخت نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها