طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfit به فارسی unfit یعنی چه

unfit


ناشايسته ،ناباب ،نامناسب کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها