معنی و ترجمه کلمه unformed به فارسی unformed یعنی چه

unformed


بدون شکل منظم هندسى ،بدون سازمان ،تشکيل نشده ،ناساخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها