معنی و ترجمه کلمه unfrequented به فارسی unfrequented یعنی چه

unfrequented


بدون امد و رفت ،دور افتاده ،تکرار نشدنى ،غير مکرر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها