طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfulfilled به فارسی unfulfilled یعنی چه

unfulfilled


اجرا نشده ،انجام نشده
قانون ـ فقه : انجام نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها