طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unfunded به فارسی unfunded یعنی چه

unfunded


بدون سرمايه ،تهيدست ،بى بودجه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها