معنی و ترجمه کلمه ungainly به فارسی ungainly یعنی چه

ungainly


زمخت و غيرجذاب ،زشت ،بى لطف ،ناازموده ،بيحاصل ،بدون سود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها