طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ungear به فارسی ungear یعنی چه

ungear


از دنده بيرون انداختن ،بى دنده کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها