طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ungenerous به فارسی ungenerous یعنی چه

ungenerous


پست ،لئيم ،خسيس ،بى سخاوت ،بى گذشت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها