طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ungrateful به فارسی ungrateful یعنی چه

ungrateful


ناسپاس ،حق ناشناس ،نمک بحرام ،ناخوش ايند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها