طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه ungulate به فارسی ungulate یعنی چه

ungulate


بشکل ناخن ،بشکل سم ،جانور سم دار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها