طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unhallow به فارسی unhallow یعنی چه

unhallow


)unhallowed(عمل کفر اميزکردن ،کفراميز،نامقدس کردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها