طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unhealthy به فارسی unhealthy یعنی چه

unhealthy


ناتندرست ،ناسالم ،ناخوش ،ناخوشى اور،غير سالم ،بيمار

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها