معنی و ترجمه کلمه unheard به فارسی unheard یعنی چه

unheard


نشنيده ،ناشنيده ،بى سابقه ،توجه نشده ،بگوش نخورده ،غيرمسموع ،غير معروف ،غريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها