معنی و ترجمه کلمه unhinge به فارسی unhinge یعنی چه

unhinge


از لولا در اوردن ،مختل کردن ،باز کردن ،گشودن ،دچار اختلال مشاعر کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها