طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unhouseled به فارسی unhouseled یعنی چه

unhouseled


(م.م ).محروم از عشاء ربانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها