معنی و ترجمه کلمه unhurried به فارسی unhurried یعنی چه

unhurried


بى شتاب ،بى عجله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها