طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uniaxial bending به فارسی uniaxial bending یعنی چه

uniaxial bending


خمش مستقيم
عمران : خمش يک محورى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها