معنی و ترجمه کلمه unicellularity به فارسی unicellularity یعنی چه

unicellularity


( )unicellular(ج.ش ).تک ياخته ،يک سلولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها