طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unidirectional composite به فارسی unidirectional composite یعنی چه

unidirectional composite


علوم هوايى : ساختارى که همه الياف يا رشته هاى ان موازى بوده و معمولا در جهت نيروى وارده ميباشند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها