معنی و ترجمه کلمه uniform به فارسی uniform یعنی چه

uniform


لباس فرم ،اونيفرم ،لباس متحدالشکل لباس نظامى ،متحدالشکل ،اونيفورم ،يک ريخت ،يک شکل ،يکسان ،متحد الشکل ،يکنواخت کردن
علوم مهندسى : يکسان
عمران : يکنواخت
روانشناسى : همسان
بازرگانى : يکسان
ورزش : لباس ي ک شکل
علوم نظامى : عمومى متحدالمال

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها