معنی و ترجمه کلمه unify به فارسی unify یعنی چه

unify


متحد کردن ،يکى کردن ،يکى شدن ،تک ساختن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها