طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unilateral agreement به فارسی unilateral agreement یعنی چه

unilateral agreement


قرارداد يک جانبه
بازرگانى : توافق يک جانبه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها