معنی و ترجمه کلمه unilinear به فارسی unilinear یعنی چه

unilinear


در يک خط واحد،داراى تغييرات مسلسل از اغاز تا پايان ،تک خطى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها