معنی و ترجمه کلمه unimolecular reaction به فارسی unimolecular reaction یعنی چه

unimolecular reaction


شيمى : واکنش تک مولکولى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها