طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unintelligible به فارسی unintelligible یعنی چه

unintelligible


غير مفهوم ،غامض ،پيچيده ،غير صريح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها