معنی و ترجمه کلمه unintended investment به فارسی unintended investment یعنی چه

unintended investment


بازرگانى : سرمايه گذارى برنامه ريزى نشده سرمايه گذارى پيش بينى نشده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها