طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unintended saving به فارسی unintended saving یعنی چه

unintended saving


پس انداز برنامه ريزى نشده
بازرگانى : پس انداز پيش بينى نشده

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها