طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uninterrupted duty به فارسی uninterrupted duty یعنی چه

uninterrupted duty


الکترونيک : کار بى وقفه
معمارى : کار مداوم غير يکنواخت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها