معنی و ترجمه کلمه union shop به فارسی union shop یعنی چه

union shop


مغازه ياکارگاهى که اعضاى خارج از اتحاديه کارگرى راميپذيرد مشروط باينکه بعداعضو شوند
قانون ـ فقه : يکى از اصول سيستم سنديکايى که به موجب ان کارگرانى که عضو اتحاديه نيستند مى توانند استخدام شوند ولى پس از استخدام بايد به عضويت اتحاديه درايند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها