معنی و ترجمه کلمه unionist به فارسی unionist یعنی چه

unionist


عضو اتحاديه ،هواخواه ،اتحاد و يگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها