معنی و ترجمه کلمه uniovular به فارسی uniovular یعنی چه

uniovular


روانشناسى : يک تخمکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها