معنی و ترجمه کلمه unipolar machine به فارسی unipolar machine یعنی چه

unipolar machine


الکترونيک : ماشين تک قطب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها