طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unique variance به فارسی unique variance یعنی چه

unique variance


روانشناسى : پراکنش يگانه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها