طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unique به فارسی unique یعنی چه

unique


منحصر بفرد،بى مانند،بيتا،بى همتا،بيمانند،بى نظير،يکتا،يگانه ،منحصر به فرد
روانشناسى : يگانه
بازرگانى : تنها

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها