طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uniselector به فارسی uniselector یعنی چه

uniselector


يونى سلکتور
علوم مهندسى : سلکتور يکراهه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها