طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه uniservice به فارسی uniservice یعنی چه

uniservice


يک نيرويى
علوم نظامى : متشکل ازيک نوع يکان يا يک نوع نيروى مسلح

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها