طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unisonant به فارسی unisonant یعنی چه

unisonant


unisonous(، )=unisonalهم اهنگ ،هم صدا،هم نوا،متحدالقول ،يک نوا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها