طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unisonous به فارسی unisonous یعنی چه

unisonous


unisonant(، )=unisonalهم اهنگ ،هم صدا،هم نوا،متحدالقول ،يک نوا

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها