معنی و ترجمه کلمه unit categories به فارسی unit categories یعنی چه

unit categories


علوم نظامى : انواع مختلف يکانها يا انواع طبقات يکانها از نظر استعداد و سازمان و امادگى رزمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها