معنی و ترجمه کلمه unit cost of labor به فارسی unit cost of labor یعنی چه

unit cost of labor


بازرگانى : هزينه واحد کار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها