طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unit hydrograph به فارسی unit hydrograph یعنی چه

unit hydrograph


عمران : هيدروگراف واحد

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها