معنی و ترجمه کلمه unit of account به فارسی unit of account یعنی چه

unit of account


بازرگانى : واحد محاسبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها