طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unit of issue به فارسی unit of issue یعنی چه

unit of issue


واحد توزيع
علوم نظامى : مبناى توزيع

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها