معنی و ترجمه کلمه unit price contract به فارسی unit price contract یعنی چه

unit price contract


عمران : قيمت واحد تصويب شده در قرارداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها