معنی و ترجمه کلمه unit record به فارسی unit record یعنی چه

unit record


تک مدرکى
کامپيوتر : رکورد واحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها