طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه unit reserves به فارسی unit reserves یعنی چه

unit reserves


ذخاير يکانى
علوم نظامى : اماد ذخيره يکانى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها