معنی و ترجمه کلمه united nations high commissioner به فارسی united nations high commissioner یعنی چه

united nations high commissioner


for refugees
قانون ـ فقه : مامور عالى ملل متحد براى اوارگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها