معنی و ترجمه کلمه united pawns به فارسی united pawns یعنی چه

united pawns


ورزش : پياده هاى متصل شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها